Analiza motornog ulja

Analiza motornog ulja predstavlja jako bitnu kariku u poslovanju bilo kog proizvodnog sistema ili preduzeća. Ulaganje u redovne analize motornog ulja i maziva direktno se odraža na produženje radnog veka Vaše opreme ili vozila. Analizom korišćenog motornog ulja iz Vašeg vozila ili opreme možete utvrditi količinu kontaminacije, stepen habanja i uopšte stanje rada Vašeg motora ili mašine.

Ono što je prednost analize ulja je to da deluje kao sistem ranog upozoravanja, ukazujući na potencijalne probleme koji se mogu otkloniti pre nego što dođe do ozbiljnog kvara opreme ili motora. Pored toga, analiza ulja se takođe može efikasno koristiti za određivanje pravilnih intervala zamene ulja i proveru efikasnosti filtriranja ulja u svim vrstama maziva. Ono što je bitno naglasiti je da analizom motornog ulja u upotrebi doprinosite uštedi troškova održavanja i povećanju produktivnosti zbog produženja radnog veka mašina, jer sama laboratorijska analiza korišćenog motornog ulja ukazuje na stepen njegove degradacije. Na degradaciju motornog ulja imaju uticaja sledeći faktori: kvalitet korišćenog pogonskog goriva, tehničko stanje motora, režim rada motora, uslovi eksploatacije, kao i vrsta i kvalitet motornog ulja. Da bi oprema, mašina ili vozilo radilo svojim maksimalnim kapacitetom, uz što manju potrošnju goriva, sa što manje tehničkih otkaza, pored svih potrebnih mera i postupaka pravilne eksploatacije, potrebno je voditi računa o izvođenju plansko preventivnog održavanja, a samim tim i pravilnim odabirom vrste, viskoznosti, kvalitetnog nivoa motornog ulja, kao i optimalnog intervala njegove zamene u motoru. Vozila, mašine i oprema rade duže pod uslovom da se koriste odgovarajuća motorna ulja ali činjenice da ta ulja moraju biti čista i pogodna za upotrebe. Analize ulja se najčešće vrše na flotama komercijalnih vozila, kao i na industrijskoj opremi i mašinama. Retko kad se ova analiza primenjuje na putničkim vozilima.

Postoji mnogo razloga zašto se analiza ređe radi na uzorcima upotrebljenog motornog ulja iz putničkih automobila. Neka vozila  imaju ugrađeni indikator tj. životni vek motornog ulja koji vozaču u stvarnom vremenu pruža povratnu informaciju o stanju motornog ulja, što može ponekad dati i lažni osećaj sigurnosti. Takođe kapacitet ulja za putnička vozila iznosi oko 4-5 litara, te bi cena za takvu vrstu ispitivanja motornog ulja bila blizu ceni zamene ulja što ni malo nije isplativo. Zbog toga je za putnička vozila preporučeno redovno održavanje i zamena motornog ulja kao i filtera prema preporuci proizvođača.

Kroz naš Mobil Serv program koji je prilagođen za monitoring kritičnih parametara motornog ulja u sistemima podmazivanja, kao i kroz naše višedecenijsko iskustvo u oblasti analize maziva spremni smo da Vas adekvatno posavetujemo o uslovima rada Vaših mašina i opreme, pozovite nas i naše stručno osoblje će Vam bliže pojasniti sve što Vas zanima.

Copyright © 2020 Plattner
|
Website Terms & Conditions
closearrow-circle-o-downbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram