Terms & Conditions

Obaveštenje o privatnosti Plattner Group
Plattner Group. poštuje vašu privatnost i posvećen je zaštiti vaših ličnih podataka. Ovo obaveštenje o privatnosti će vas informisati o tome kako se bavimo vašim ličnim podacima kada posetite bilo koju veb lokaciju koju hostuje i održava Plattner Group. (bez obzira na to odakle je posećujete) i obratićemo se na vaša prava privatnosti i na koji način vas zakon štiti.
1. VAŽNE INFORMACIJE I KO SMO MI
Svrha ovog obaveštenja o privatnosti Ovo obaveštenje o privatnosti ima za cilj da vam pruži informacije o tome kako sakupljamo i obrađujemo vaše lične podatke prilikom vaše posete i upotrebe našeg sajta, uključujući sve podatke koje možete pružiti putem naše stranice kada se prijavite na naš bilten, kupite proizvod ili registrujete račun kod nas.
Naša stranica nije namenjena deci i svesno ne prikupljamo podatke koje se odnose na decu.
Važno je da pročitate ovo obaveštenje o privatnosti zajedno sa bilo kojim drugim obaveštenjem o privatnosti ili obaveštenjem o pravičnoj obradi koje možemo da pružimo u određenim prilikama kada sakupljamo ili obrađujemo lične podatke o vama, kako biste bili potpuno svesni kako i zašto koristimo vaše podatke. Ovo obaveštenje o privatnosti dopunjuje druga obaveštenja i nema nameru da ih prevaziđe.
Kontrolor
Plattner Group. je kontrolor i odgovoran za obradu vaših ličnih podataka (referenca za “mi”, “naše” u ovom obaveštenju privatnosti). Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti, uključujući i sve zahteve za ostvarivanje vaših zakonskih prava, molimo vas da nas kontaktirate preko Email-a sales.support@plattner.rs
Izmene u obaveštenju
S vremena na vreme možemo dopuniti i ažurirati ovo obaveštenje. Sve izmene u budućnosti će biti objavljene na ovoj stranici. Datum najnovije ispravke ovog obaveštenja o privatnosti je postavljen na početku ovog obaveštenja.
Linkovi trećih strana
Ova veb lokacija može sadržati linkove na veb lokacije trećih strana, dodatke i aplikacije. Klikom na te veze ili omogućavanjem tih veza može se omogućiti trećim stranama da prikupljaju ili dele podatke o vama. Mi ne kontrolišemo veb stranice treće strane i nismo odgovorni za njihove izjave o privatnosti. Kada napustite našu veb stranicu, preporučujemo vam da pročitate obaveštenje o privatnosti svake veb stranice koju posećujete.
2. PODACI KOJE SAKUPLJAMO O VAMA
Lični podaci ili lične informacije podrazumevaju svaku informaciju o pojedincu iz koje se ta osoba može identifikovati. Ne uključuje podatke u kojima je identitet uklonjen (anonimni podaci).
Mi možemo sakupljati, koristiti, skladištiti i prenositi različite vrste ličnih podataka koje nam dajete putem naše stranice ili korišćenjem naših aplikacija, u korespodenciji sa nama putem telefona, e-maila ili drugačije. Grupisali smo na sledeći način:
 • Podaci o identitetu uključuju ime, srednje ime, devojačko prezime, prezime, korisničko ime ili sličan identifikator.
 • Kontaktni podaci uključuju adresu za naplatu, adresu isporuke, adresu e-pošte i brojeve telefona.
 • Finansijski podaci uključuju podatke o bankovnom računu i platnoj kartici.
 • Podaci o transakciji uključuju detalje o plaćanjima od vas i prema vama i drugim detaljima proizvoda koji ste kupili kod nas.
 • Tehnički podaci uključuju adresu internet protokola (IP), podatke za prijavljivanje, vrstu i verziju pretraživača, podešavanja vremenske zone i lokaciju, tipove i verzije pretraživača pregledača, operativni sistem i platformu i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup ovoj veb lokaciji.
 • Podaci o profilu uključuju vaše korisničko ime i lozinku, kupovinu ili porudžbine.
 • Podaci o korišćenju uključuju informacije o tome kako koristite naš sajt i proizvode i usluge.
 • Podaci o marketingu i komunikacijama uključuju vaše preferencije prilikom dobijanja marketinga od nas i naših trećih strana i vaših komunikacijskih preferencija. Molimo vas da nas informišete ako se vaši lični podaci menjaju tokom vaše saradnje sa nama. Takođe sakupljamo i koristimo zbirne podatke kao što su statistički ili demografski podaci za bilo koju svrhu. Zbirni podaci mogu biti izvedeni iz vaših ličnih podataka, ali se ne smatraju ličnim podacima u zakonu, jer ti podaci posredno ili neposredno ne otkrivaju vaš identitet. Na primer, možemo da sastavimo podatke o korišćenju kako bi izračunali procenat korisnika koji pristupaju određenoj funkciji veb sajta. Međutim, ako kombinujemo ili povežemo agregatne podatke sa vašim ličnim podacima tako da vas može direktno ili indirektno identifikovati, takve kombinovane podatke tretiramo kao lične podatke koji će se koristiti u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti.
Mi ne sakupljamo posebne kategorije ličnih podataka o vama (to uključuje detalje o vašoj rasi ili etničkoj pripadnosti, religioznim ili filozofskim uverenjima, seksualnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkim stavovima, članstvu u sindikatu, informacijama o vašem zdravlju i genetskim i biometrijskim podacima). Niti prikupljamo ikakve informacije o krivičnim osuđujućim presudama i krivičnim delima.
Ako ne pružate lične podatke
Gde nam je potrebno prikupiti lične podatke po zakonu ili u skladu sa uslovima ugovora koji imamo sa vama i ne dostavljate te podatke kada to zatražite, možda nećemo biti u mogućnosti da izvršimo ugovor koji imamo ili pokušavamo da stupimo s vama (na primer, da vam pružimo robu). U ovom slučaju mi možda nećemo moći da obradimo narudžbinu proizvoda ili ćemo morati da otkažemo proizvod koji ste naručili kod nas, ali ćemo vas obavestiti ako je to slučaj u to vreme.
3. KAKO SE PRIKUPLJAJU VAŠI LIČNI PODACI?
 • Direktne interakcije. Možete nam dati vaš identitet, kontakt i finansijske podatke popunjavanjem obrazaca ili u korespodenciji sa nama putem pošte, telefona, e-pošte ili na drugi način. Ovo uključuje lične podatke koje nam pružate kada;
 • naručite naše proizvode;
 • kreirate nalog na našoj veb stranici;
 • Pretplatite se na naše biltene (newsletter);
 • tražite da vam se pošalje marketinški materijal; ili
 • Dajte nam povratne informacije.
 • Automatizovane tehnologije ili interakcije. Dok ste u interakciji sa našim veb sajtom, mi ćemo automatski prikupljati tehničke podatke o vašoj opremi, načinu i obrascu pretraživanja. Sakupljamo ove lične podatke koristeći „kolačiće“ i druge slične tehnologije. Takođe možemo primati i tehničke podatke o vama ako posetite druge veb stranice koje koriste naše kolačiće. Molimo pogledajte dole za dalje detalje o kolačićima.
 • Treća lica ili javno dostupni izvori. Mi možemo dobiti lične podatke o vama od različitih trećih strana kako je navedeno dole:
 • Tehnički podaci od sledećih strana: analitički provajderi poput Google-a koji se nalaze izvan EU; i
 • Kontakt, finansijski i podaci o transakciji od pružalaca tehničkih usluga, usluga plaćanja i dostave unutar ili izvan EU.
 • Identitet i kontakt podaci od brokera podataka ili agregatora podataka.
 • Podaci o identitetu i kontaktu iz javno dostupnih izvora.
4. KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE
Mi ćemo koristiti vaše lične podatke samo kada nam zakon dozvoljava. Najčešće ćemo koristiti vaše lične podatke u sledećim okolnostima:
 • gde treba da stupimo ili zaključimo ugovor sa vama;
 • tamo gde je to neophodno za naše legitimne interese (ili treće strane) i kada vaši interesi osnovnih prava ne nadjačavaju te interese;
 • gde treba da se pridržavamo zakonske ili regulatorne obaveze; i
 • kupcu (ili potencijalnom kupcu) bilo kog proizvoda ili usluge koje smo (ili razmišljamo) prodajemo.
Generalno, mi se ne oslanjamo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka osim u vezi sa slanjem direktnih komunikacija trećih strana putem e-pošte ili tekstualnih poruka. Imate pravo da povučete saglasnost na marketing u bilo koje doba tako što ćete nas na email sales.support@plattner.rs
Molimo pogledajte paragraf i tabelu ispod za specifičnu svrhu za koju koristimo vaše podatke.
Svrha za koje ćemo koristiti vaše lične podatke Izložili smo dole, u tabelarnom formatu, opis svih načina na koji planiramo da koristimo vaše lične podatke, i na koje pravne osnove se oslanjamo. Takođe smo identifikovali koji su naši legitimni interesi tamo gde je prikladno (molimo pogledajte paragraf 10 (Rečnik) za definiciju legitimnog interesa).
Imajte na umu da možemo obraditi vaše lične podatke za više od jednog zakonitog osnova u zavisnosti od specifične svrhe za koju koristimo vaše podatke. Molimo Vas da nas kontaktirate, ako vam trebaju detalji o specifičnom zakonskom osnovu na koji se oslanjamo da obradimo vaše lične podatke, gde je više od jednog razloga postavljeno u donjoj tabeli.
Svrha/Aktivnost Tip podatka Pravna osnova za obradu uključujući osnovu legitimnog interesa
Registracija novog kupca

(a) Identitet

(b) Kontakt
Izvršenje ugovora sa vama (paragraf 10 (Rečnik) definicija izvršenja ugovora)

Obrada i dostava narudžbe, uključujući:
(a) Upravljanje plaćanjima, takse i naknade

(b) naplata potraživanja

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Finansije
(d) Transakcije

(e) Marketing i komunikacija

(a) Izvršenje ugovora sa vama

(b) Neophodno za naš legitimni interes (naplata dugovanja prema nama)

Upravljanje saradnje sa kupcem/klijentom, uključujući:
(a) Obaveštenje o izmenama politike privatnosti

(b) Zahtev za recenziju, povratne informacije ili anketu

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil

(d) Marketing i komunikacija

(a) Izvršenje ugovora sa vama
(b) Neophodno u skladu sa zakonskom obavezom

(c) Neophodno za naše legitimne interese (da ažuriramo naše evidencije i proučavamo kako korisnici koriste naše proizvode/usluge)
Da upravljamo i zaštitimo naše poslovanje i ovu veb lokaciju (uključujući rešavanje problema, analizu podataka, testiranje, održavanje sistema, podršku, izveštavanje i hosting podataka)

(a) Identitet
(b) Kontakt

(c) Tehnički

(a) Neophodno za naš legitimni interes (za vođenje našeg poslovanja, pružanje administracije i IT usluga, sigurnost mreže, kako bi se sprečila prevara i u kontekstu poslovne reorganizacije ili vežbe za restrukturiranje grupe)

(b) Neophodno u skladu sa zakonskom obavezom (molimo pogledajte paragraf 10 (Rečnik) za definiciju poštovanja zakonske ili regulatorne obaveze)
Da bismo vam dostavili relevantne sadržaje veb stranici i reklamne sadržaje i merili ili razumeli efektivnost oglašavanja koje vam pružamo

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Upotreba
(e) Marketing i komunikacija

(f) Tehnički
Neophodno za naš legitimni interes (da proučimo kako kupci koriste naše proizvode/usluge, da ih razvijemo, da pospešimo poslovanje i informišemo naš marketing)
Da koristimo analizu podataka kako bismo poboljšali našu veb stranicu, proizvode/usluge, marketing, odnose s kupcima i korisničko iskustvo

(a) Tehnički

(b) Upotreba
Neophodno za naš legitimni interes (da definišemo tipove kupaca za naše proizvode i usluge, da naš sajt bude ažuran i relevantan, da razvijemo naš posao i da informišemo našu marketinšku strategiju)
Da vam pružimo sugestije i preporuke o proizvodima i uslugama koje bi mogle da vas interesuju

(a) Identitet
(b) Kontakt
(c) Tehnički
(d) Upotreba

(e) Profil
Neophodno za naš legitimni interes (da razvijemo naše proizvode / usluge i razvijamo naš posao)
Marketing
Trudimo se da vam ponudimo izbore u vezi sa određenim korišćenjem ličnih podataka, posebno oko marketinga i oglašavanja.
Promotivne ponude od nas
Možemo da koristimo vaše podatke o identitetu, kontaktima, tehničkim podacima, upotrebi i profilu kako bismo formirali pogled na ono što mislimo da želite ili trebate, ili šta vam može biti od interesa. Ovako odlučujemo koji proizvodi i ponude mogu biti relevantni za vas (mi to nazivamo marketing).
Dobićete marketinške komunikacije od nas ako tražite informacije od nas ili kupite robu od nas i, u svakom slučaju, niste se odrekli da primate taj marketing materijal.
Marketing treće strane
Tražićemo Vašu ekspresivnu odluku pre nego što podelimo vaše lične podatke sa bilo kojom kompanijom izvan Plattner Group za marketinške svrhe.
Odjavljivanje
Možete zatražiti od nas ili od strane trećih lica da prestanu da vam šalju reklamne poruke u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati u bilo kom trenutku. Kada se odreknete da primate ove marketinške poruke, to se neće odnositi na lične podatke koji su nam dostavljeni kao rezultat kupovine proizvoda, registracije garancije, zadovoljstva sa proizvodom ili drugih transakcija.
Kolačići
Možete da podesite pregledač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača ili da vas upozori kada veb stranice postavljaju ili pristupaju kolačićima. Ako onemogućite ili odbacite kolačiće, imajte na umu da neki delovi ove veb stranice mogu postati nedostupni ili ne funkcionisati ispravno.
O kolačićima
Kolačić́ je datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koje veb server šalje u veb pregledač i skladišti ga pretraživač. Identifikator se zatim vraća na server svaki put kada pretraživač zahteva stranicu sa servera.
Kolačići mogu biti "trajni" kolačići ili "sesijski" kolačići: trajni kolačić će biti sačuvan od strane veb pretraživača i ostaće važeći do njegovog određenog datuma isteka, osim ako ga korisnik ne briše pre isteka roka upotrebe; kolačići sesije, s druge strane, ističu na kraju korisničke sesije, kada se veb pregledač zatvori.
Kolačići obično ne sadrže informacije koje lično identifikuju korisnika, ali lične informacije koje čuvamo o vama mogu biti povezane sa informacijama koje su uskladištene i dobijene od kolačića.
Veb-serveri mogu da koriste kolačiće za identifikovanje i praćenje korisnika dok naigraju različitim stranicama na veb lokaciji i identifikuju korisnike koji se vraćaju na veb lokaciju.
Naši kolačići
Koristimo i sesiju i trajne kolačiće na našoj veb stranici.
Imena kolačića koje koristimo na našoj veb stranici i svrhe za koje se koriste, prikazani su u nastavku.
Mi koristimo kolačiće na našoj veb stranici da prepoznamo računar kada korisnik poseti veb stranice / pratimo kretanje korisnika po veb lokaciji / da bi omogućili upotrebu korpe za kupovinu na veb lokaciji / poboljšanje upotrebljivosti veb sajta / analizira upotrebe veb stranice / administracija veb sajta / kako bi sprečili prevare i poboljšali sigurnost veb stranice / personalizovali veb stranicu za svakog korisnika / ciljanu reklamu koja može biti od posebnog interesa za određene korisnike.
Kolačići iz Analitike
Mi koristimo Google analitiku da analiziramo kao se koriste naše veb stranice.
Naš provajder analitičkih usluga generiše statističke i druge informacije o korišćenju veb lokacije pomoću kolačića.
Naš veb sajt koristi analitičke kolačiće za lokaciju sledećih imena: _utma, _utmb, _utmc i _utmz. Informacije koje se generišu vezane za našu internet stranicu koriste se za kreiranje izveštaja o korišćenju naše veb stranice. Politika privatnosti naših servis provajdera analitike dostupna je na: http://www.google.com/policies/privaci/.
Blokiranje kolačića
Većina pretraživača vam omogućuje da odbijete prihvatanje kolačića; na primer:
 • u Internet Eksploreru (verzija 10) možete blokirati kolačiće koristeći podešavanja za blokiranje kolačića dostupnih klikom na "Alati", "Internet opcije", "Privatnost", a zatim "Napredno";
 • u Firefoksu (verzija 24) možete blokirati sve kolačiće klikom na "Alati", "Opcije", "Privatnost", iz padajućeg menija izaberite "Koristi prilagođene postavke za istoriju" i ukloniti "Prihvati kolačiće sa lokacija"; i
 • u Chrome-u (verzija 29) možete blokirati sve kolačiće tako što ćete pristupiti meniju "Prilagodi i kontrolirati" i kliknuti na "Podešavanja", "Prikaži napredne postavke" i "Podešavanja sadržaja", a zatim izaberite stavku "Blokiraj lokacije od podešavanja bilo kog podacima "Ispod naslova" Kolačići ". Blokiranje svih kolačića će imati negativan uticaj na upotrebljivost mnogih veb lokacija. Ako blokirate kolačiće, nećete moći da koristite sve funkcije na našoj veb lokaciji.
Brisanje kolačića
Možete da izbrišete kolačiće već uskladištene na računaru; na primer:
 • u programu Internet Eksplorer (verzija 10), morate ručno izbrisati datoteke kolačića (možete pronaći uputstva za to na http://support.microsoft.com/kb/278835);
 • u Firefoksu (verzija 24) možete da izbrišete kolačiće klikom na "Alati", "Opcije" i "Privatnost", a zatim izaberete "Korišćenje prilagođenih postavki za istoriju", kliknite na "Prikaži kolačiće", a zatim kliknite na "Ukloni sve kolačiće" ; i
 • u Chrome-u (verzija 29) možete da obrišete sve kolačiće tako što ćete pristupiti meniju "Prilagodi i kontroliši" i kliknuti na "Podešavanja", "Prikaži napredne postavke" i "Obrišite podatke pregledavanja", a zatim izaberite stavku "Obriši kolačiće i drugu lokaciju i plug-in podataka "pre nego što kliknete na" Obrišite podatke pregledavanja ".
Brisanje kolačića će imati negativan uticaj na upotrebljivost mnogih veb stranica.
Promena svrhe
Mi ćemo koristiti vaše lične podatke samo za svrhe za koje smo ih prikupili, osim ako razumno smatramo da ga moramo koristiti iz još nekog razloga i taj razlog je kompatibilan sa prvobitnom namenom. Ako želite objašnjenje kako je obrada za novu namenu kompatibilna sa prvobitnom namenom, molimo vas da nas kontaktirate.
Ako trebamo koristiti vaše lične podatke za nepovezanu svrhu, mi ćemo vas obavestiti i mi ćemo objasniti pravnu osnovu koja nam to omogućava.
Imajte na umu da možemo obraditi vaše lične podatke bez vašeg saznanja ili saglasnosti, u skladu s gore navedenim pravilima, gde je to potrebno ili dozvoljeno zakonom.
5. OBELODANJIVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA
Možda ćemo morati da podelimo vaše lične podatke sa stranama koje su navedene dole za svrhe navedene u tabeli u paragrafu 4 gore.
Unutrašnje treće strane, kao što su naši zaposleni ili službenici i pravna lica u okviru Plattner Group. Spoljne treće strane uključujući specijalističku informatičku podršku, dobavljače i podugovarače za održavanje ove veb stranice, naše aplikacije i bilo koji ugovor u koji možemo stupiti sa trećim stranama, kompanije za isporuku kako bismo dostavili vašu narudžbu (kao što su City, Bex).
Treće strane kojima odlučimo da prodamo, prenesemo ili spojimo delove našeg poslovanja ili našu imovinu. Alternativno, može doći do kupovine drugih preduzeća ili da se spojimo sa njima. Ako se promena desi našem poslu, onda novi vlasnici mogu koristiti vaše lične podatke na isti način kao što je navedeno u ovom obaveštenju o privatnosti.
Zahtevamo od svih trećih lica da poštuju bezbednost vaših ličnih podataka i da postupaju u skladu sa zakonom. Mi ne dozvoljavamo našim pružaocima usluga trećih lica da koriste vaše lične podatke u sopstvene svrhe i samo im dozvoljavamo da obrađuju vaše lične podatke u određene svrhe i u skladu sa našim uputstvima.
6. MEĐUNARODNI TRANSFERI
Delimo vaše lične podatke sa drugim članovima Plattner Group i između zemalja u kojima poslujemo. Ovo će uključiti prenošenje podataka izvan Evropskog ekonomskog područja (EEA) u skladu sa politikom zaštite podataka Plattner Group.
Mnoge zemlje u koje možemo preneti vaše lične podatke izvan EEA nemaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka odobrenih od strane Evropske komisije. Međutim, kada koristimo određene pružaoce usluga (u skladu sa paragrafom 5), možemo koristiti posebne ugovore koje odobrava Evropska komisija, koja ličnim podacima daju istu zaštitu koju imaju u Evropi. Za dalje detalje pogledajte Evropsku komisiju: Model ugovora za prenos ličnih podataka u treće zemlje. Molimo vas da nas kontaktirate ako želite dodatne informacije o specifičnom mehanizmu koji koristimo kod nas kada prenosimo vaše lične podatke izvan EEA.
7. BEZBEDNOST PODATAKA
Uspostavili smo odgovarajuće sigurnosne mere kako bismo sprečili da se vaši lični podaci slučajno izgube, koriste ili pristupe na neovlašćen način, izmene ili objave. Pored toga, mi ograničavamo pristup vašim ličnim podacima, samo zaposleni, agenti, izvođači i druga treća lica koji imaju poslovnu potrebu da znaju mogu pristupiti. Oni će obrađivati vaše lične podatke po našim uputstvima i oni su podložni dužnosti poverljivosti.
Uspostavili smo procedure da bismo se suočili sa bilo kojom sumnjom na kršenje ličnih podataka i obavestili vas i regulatora kršenja ličnih podataka gde smo to zakonski u obavezi.
8. ZADRŽAVANJE PODATAKA
Koliko dugo ćete koristiti moje lične podatke?
Zadržaćemo vaše lične podatke koliko god je to potrebno kako bi ispunili ciljeve za koje smo ih prikupili, uključujući i svrhu ispunjavanja bilo kakvih zakonskih, računovodstvenih ili potrebe izveštaja.
Da bismo utvrdili odgovarajući period zadržavanja za lične podatke, uzimamo u obzir količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od štete od neovlašćenog korišćenja ili otkrivanje vaših ličnih podataka, ciljeve za koje obrađujemo vaše lične podatke i da li te ciljeve možemo postići drugim sredstvima i važećim zakonskim zahtevima.
Ako ste se registrovali da primite komunikacije od nas kao deo naše mailing liste, onda ćemo zadržati vaše lične podatke do 7 godina, u kom vremenu ćemo tražiti da dobijemo saglasnost od vas da nastavimo sa čuvanjem podataka i kontaktiranjem.
9. VAŠA ZAKONSKA PRAVA
Pod određenim okolnostima imate prava po zakonima o zaštiti podataka u odnosu na vaše lične podatke.
Marketing
Obaveštavamo vas (pre prikupljanja podataka) ako nameravamo da koristimo vaše podatke u marketinške svrhe. Mi ćemo koristiti vaše podatke samo ako se niste isključili.
Ispravka informacija
Ako nas obavestite da su lični podaci koje imamo o vama nekompletni ili netačni mi ćemo ispraviti ili kompletirati informacije što pre.
Brisanje informacija
Imate pravo tražiti da se vaši lični podaci brišu; uključujući ako nam više ne trebaju za svrhu za koju smo podatke prikupili ili, gde je naša pravna osnova za obradu da ste dali saglasnost, a vi želite da povlačite vašu saglasnost. Nakon takvog zahteva mi ćemo izbrisati vaše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja, osim ako je nastavak zadržavanja neophodan i dopušten zakonom. Ako smo lične podatke objavili u javnosti, preduzećemo opravdane korake da obavestimo druge kontrolore podataka o njihovom zahtevu za brisanje.
Prigovor na obradu
Imate pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka tamo gde se oslanjamo na legitimni interes (ili na one treće strane) i postoji nešto u vezi sa vašom konkretnom situacijom zbog čega želite da se protivite procesiranju po ovom osnovu zato što osećate da to utiče na vaša osnovna prava i slobode. Takođe imate pravo da se protivite gde obrađujemo vaše lične podatke radi direktnog marketinga. U nekim slučajevima možemo dokazati da imamo legitimne razloge za obradu vaših informacija koje nadjačavaju vaša prava i slobode.
Ograničenje obrade
Imate pravo da zatražite da obustavimo obradu vaših ličnih podataka, ali da čuvamo podatke za vas, u slučaju da su lični podaci koje držimo netačni, obrada je nezakonita ili nam više ne trebaju lični podaci. Kada je obrada ograničena, mi ćemo nastaviti sa procesiranjem vaših ličnih podataka samo ako date saglasnost ili imamo drugu pravnu osnovu za to.
Pristup informacijama
Imate pravo pristupa informacijama o vama i svaki zahtev za pristup obično je besplatan. Trudićemo se da pružimo informacije u traženom formatu, ali možemo vam naplatiti razumnu naknadu za dodatne (duplikate) kopije.
Prenosivost podataka
Imate pravo da primite kopiju vaših ličnih podataka koje ste nam dali. Kopija će se pružiti u najčešće korišćenom i računarski čitljivom formatu. Takođe možete da prenesete direktno od nas kod drugog kontrolora podataka, tamo gde je to razumno tehnički moguće. Ako želite ostvariti neko od gore navedenih prava, molimo da nas kontaktirate.
Obično nije potrebna naknada
Nećete morati da platite naknadu za pristup vašim ličnim podacima (ili za ostvarivanje drugih prava). Međutim, mi možemo naplatiti razumnu taksu ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan, ponavljajući ili preteran. Alternativno, možemo odbiti da se pridržavamo vašeg zahteva u takvim okolnostima.
Povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku
Možete da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku kada se oslanjamo na saglasnost za obradu ličnih podataka. Međutim, to neće uticati na zakonitost bilo kakve obrade koja je izvršena pre nego što povučete vašu saglasnost. Ako povučete vašu saglasnost, mi možda nećemo moći da vam pružimo određene proizvode ili usluge. Savetovaćemo vas da li je to slučaj u trenutku povlačenja vaše saglasnosti.
Ono što nam možda treba od vas
Možda ćemo morati zatražiti od vas određene informacije kako bismo potvrdili vaš identitet i osigurali pravo na pristup vašim ličnim podacima (ili da ostvarite neko drugo vaše pravo). Ovo je sigurnosna mera koja osigurava da se lični podaci ne otkriju ni jednoj osobi koja nema pravo da je primi. Možemo vas takođe kontaktirati i zatražiti dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom kako bi ubrzali naš odgovor.
Vremenski rok za odgovor
Trudimo se da odgovorimo na sve legitimne zahteve u roku od mesec dana. Povremeno može trajati duže od mesec dana ako je vaš zahtev naročito kompleksan ili ste dali veliki broj zahteva. U tom slučaju, obavestićemo vas i ažurno vas obaveštavati o roku odgovora.
10. REČNIK ZAKONSKIH OSNOVA
Legitimni interesi predstavljaju interes našeg poslovanja u vođenju i upravljanju našim poslovanjem kako bismo vam omogućili pružanje najbolje usluge/proizvoda i najbolje i najsigurnije iskustvo. Mi se staramo da razmotrimo i uravnotežimo svaki potencijalni uticaj na vas (i pozitivne i negativne) i vaša prava pre nego što obradimo vaše lične podatke za naše legitimne interese. Mi ne koristimo vaše lične podatke za aktivnosti u kojima naši interesi prevladaju uticaj na vas (osim ako ne dobijemo vašu saglasnost ili na drugi način zahtevamo ili je dozvoljeno zakonom). Možete dobiti dodatne informacije o tome kako procenjujemo naše legitimne interese protiv svakog potencijalnog uticaja na vas u vezi sa određenim aktivnostima kontaktirajući nas.
Izvršenje ugovora znači obradu vaših podataka kada je to neophodno za izvršenje ugovora u kojem ste stranka ili da preduzmemo korake na vaš zahtev pre sklapanja takvog ugovora.
Usklađivanje se zakonskom ili regulatornom obavezom znači obrađivanje vaših ličnih podataka kada je to neophodno za poštovanje zakonske ili regulatorne obaveze kojoj smo podložni.
Copyright © 2020 Plattner
|
Website Terms & Conditions
closearrow-circle-o-downbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram