Zašto su bitni fluidi za kočione sisteme?

Pored upravljačkih sistema, posmatrano sa stanovišta sigurnosti, kočioni sistemi su najbitniji sistemi motornih vozila. A upravo su fluidi za kočione sisteme najbitniji za pravilno fukcionisanje kočionog sistema. Fluidi za kočione sisteme imaju osnovnu ulogu da vrše prenos pritiska sa pedale kočnice na kočione cilindre. Stoga, kočiona tečnost ima bitan zadatak da uvek pruža maksimalne performanse. A da bi uspela propisno da izvrši svoju namenu treba da ispuni određene zahteve. Mora imati visoku tačku ključanja, biti kompatibilna sa elastomernim i metalnim delovima sistema za kočenje, otporna na starenje u prisustvu vazduha i vlage (otpornost na koroziju) i imati nizak viskozitet kako bi bila kompatibilna sa ABS sistemom. Pored toga kočione tečnosti moraju imati dobra svojstva podmazivanja i zaštite, čime se produžava sam vek kočionog sistema.

Kako u toku rada dolazi do porasta temperature, najvažnija osobina ovih tečnosti jeste tačka ključanja. Naime, ulje za kočnice apsorbuje vlagu iz okoline i jedna od najznačajnijih promena koje nastaju usled apsorpcije vlage je sniženje tačke ključanja fluida, čime kočiono ulje postaje manje otporno na visoke temperature. U uslovima oštrog i čestog kočenja dolazi do prelaska tečnosti u gasovito stanje i slabljenja kočione sile, te eventualnog propadanja pedale kočnice, što može imati fatalne posledice. Osim sniženja tačke ključanja, apsorbovana vlaga uzrokuje i pojavu korozije u kočionom sistemu. Apsorpcija vlage nije jedini razlog zbog kojeg je potrebno izvršiti zamenu kočione tečnosti. Naime, usled visokih radnih temperatura, vremenom dolazi do degradacije fluida i na taj način se pogoršava kvalitet, što opet doprinosi smanjenju tačke ključanja. Ova pojava je najočitija u promeni boje fluida.

Danas, shodno svim zahtevima na tržištu postoje četiri grupe kočione tečnosti koje se koriste u kočionim sistemima - DOT 3, DOT 4, DOT 5 i DOT 5.1. Kočioni fluidi na bazi glikola su DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1, dok je DOT 5 silikonsko ulje.

Za motocikle su npr. kompatibilne DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 kočione tečnosti dok se DOT5 ne koristi na motociklima iz razloga što nije kompatibilan sa ABS sistemima.

Koje kočione tešnosti nikako ne smete mešati?

Ovde treba naglasiti da postoje dva izuzetka od mogućnosti mešanja a to su:

DOT 3 – hidraulična ulja na mineralnoj osnovi, tzv. LHM+, koja su zelene boje i

DOT 5 – silikonska ulja koja nisu predviđena za mešanje ni sa mineralnim ni sa sintetičkim fluidima.

Bitno je napomenut da nijednu od ove dve vrste tečnosti najčešće nećete naći u novijim automobilima, iz razloga što nisu pogodne za ABS i druge moderne sisteme za regulaciju kočenja (npr. ESP). DOT 3 je na bazi mineralnih ulja i uglavnom je vezan za starije modele vozila, pa je to jedini slučaj kada treba biti oprezan. Osnova im je na bazi lakih parafinskih ulja niske viskoznosti i ne mogu se mešati čak ni sa DOT 5! Dok je DOT 5 u današnje vreme prava retkost i verovatno biste ga morali posebno naručivati.

 

Bezbednu vožnju želi Vam Plattner tim.

Copyright © 2020 Plattner
|
Website Terms & Conditions
closearrow-circle-o-downbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram