Menjačka ulja - vrste, upotreba i zamena

Menjačka ulja su veoma bitna za neometan i dugotrajan rad menjača u automobilima. U nastavku saznajte koje su razlike između automatskih i manuelnih menjača, koje vrste menjačkog ulja postoje kao i kada je pravo vreme za njihovu zamenu.

Kao što je već poznato osnovna razlika između automatskih i manuelnih menjača je u načinu na koji se menja stepen prenosa. Gde se kod automatskih menjača stepen prenosa menja automatski, uz pomoć složenog hidrauličnog kola koje koristi tečnost i pritisak u cilju spajanja i razdvajanja lamela, na osnovu mehaničkih, hidrauličnih i elektronskih komandi; sa druge strane kod manuelnih menjača stepen prenosa se menja ručno, uz pomoć viljuške za promenu stepena prenosa i sinhrona, koji obezbeđuju uglađenu tranziciju. Kvačilo, koje se angažuje kroz brzine, takođe funkcioniše manuelno.

Iako važi pravilo da automatski menjači zahtevaju više pažnje i održavanaja od manuelnih menjača, i jedan i drugi tip menjača zahtevaju upotrebu odgvarajućeg tipa i gradacije ulja kako bi im se produžio životni vek.

Postoje dve vrste menjačkih ulja koja se koriste, a to su ulja za manuelne menjače (MTF- Manual Transmission Fluid) i diferencijale i ulja za automatske menjače (ATF- Automatic Transmission Fluid). Izbor konkretnog menjačkog ulja vrši se prema vrsti opterećenja, tipovima zupčanika, itd. Ono što je važno je da se pri izboru menjačkog ulja prati preporuka proizvođača ili ispoštuju navedene specifikacije koje zavise od marke i modela automobila.

Ono što je zanimljivo je da je u današnje vreme većina proizvođača prešla na sistem “ fill for life“ što znači da se menjačka ulja nikada ne trebaju menjati, što bi opet trebalo uzeti sa rezervom. Iako je činjenica da ova ulja imaju dugotrajna dejstva i da uz dobro stanje zaptivki praktično ne gubi svojstva, da se manje prljaju od motornog ulja i da rade uz blaže oksidacione promene i mnogo niže maksimalne temperature; menjačka ulja ipak nemaju neograničen rok trajanja. Budući da je kontakt između metalnih površina konstantan i da prirodno trenje struže pokretne delove, a metalne čestice se polako akumuliraju u menjačkom ulju, oni vremenom i utiču na kvalitet ulja, a samim tim i na kvalitet podmazivanja. Ovo je pogotovo bitno napomenuti za automatske menjače. Jer ATF pored funkcije podmazivanja obavlja i funkciju hidrauličnog ulja koje u složenom hidrauličnom sistemu omogućava nesmetano uključivanje stepena prenosa. ATF se koristi za podmazivanje automatskih prenosnika, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta.

U svakom slučaju treba pratiti uputstva i preporuku proizvođača automobila. Jer ukoliko se desi da ne zamenite menjačko ulje u određenom servisnom intervalu koje je preporučeno od strane proizvođača, rizikujete nastanak ozbiljnih oštećenja transmisije i drugih zupčastih prenosnika. Što samim tim dovodi i do potencijalno visokih troškova popravke.

Kako da znate da je vreme za zamenu menjačkog ulja?

Ono što može da ukaže na to da je pravo vreme za zamenu ulja je prvenstveno svetlosna signalizacija na tabli, zatim proklizavanje prilikom menjanja brzine, otežan rad menjača, neprijatan miris poput paljevine, kao i čudni zvukovi u vidu pištanja ili krčenja. Takođe promena boje ili strukture menjačkog ulja je isto znak da je vreme za zamenu.

Za više informacija pogledajte našu ponudu Mobil menjačkih ulja za Vaš automobil.

Copyright © 2020 Plattner
|
Website Terms & Conditions
closearrow-circle-o-downbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram