Zadržite klijente i nakon isteka garantnog intervala!

Mobirise

Predstavljamo Mobil 1™ garanciju motora

• Bez troškova 
• Dodatnih 5 god. ili 160.000 km
• Za vrednost do 50.000 €

• Zadržite klijente i nakon isteka garantnog intervala 
• Pridobijte nove klijente
• Povećajte profit

Šta je Mobil 1™ garancija motora?

Na današnjem, veoma konkurentnom tržištu prepoznajemo sve veću važnost lojalnosti kupaca kao bitnu karakteristiku za vaše poslovanje. Zato vam sa oduševljenjem predstavljamo novu Mobil 1 ™ garanciju motora - posebno osmišljenu da vam pomogne da uspešno poslujete, zadržite klijente i povećate profit.

ExxonMobil će omogućiti da bez ikakvih dodatnih troškova, za kvar do 50.000€ i za oštećenja koja su nastala usled kvara podmazivanjem u narednih pet godina, ili dodatno pređenih 160.000 km vaši klijenti budu obezbeđeni, ukoliko pređu na Mobil 1 ™ ulje dok su u okviru garancije proizvođača ili tokom prve servisne usluge nakon isteka garantnog roka proizvođača. 

Pogodnosti za vaše poslovanje• Povećanje broja klijenata i njihovo zadržavanje
  Podstaknite postojeće i nove korisnike uslugama sa dodatnom
  vrednošću, ohrabrujući korisnike da se vrate zbog garancije


• Mogućnosti poboljšanja prodaje uz premium Mobil 1 proizvode
  Stvorite mogućnosti za veći profit tako što ćete prodati više
  premium lubrikanata


• Poboljšane mogućnosti marketinga sa sredstvima marke Mobil 1 
  Koristite set brendiranih marketinških sredstava  

• Ova produžena garancija motora obezbeđuje se isključivo preko dilera/servisera, pokriva sva maziva i                      pripadajuće kritične delove motora

Kako da se vaši klijenti kvalifikuju?


• Klijenti moraju početi da koriste Mobil 1 ™ ulje prilikom sledećeg servisa

• Motor mora biti u dobrom radnom stanju i pravilno održavan sa
  odobrenim delovima

• Motor mora biti u garantnom roku i servisiran u skladu sa
  preporukama proizvođača

• Kada otpočne garantni rok, serviseri moraju da prate preporučene
  intervale zamene ulja od strane proizvođača i moraju koristiti određenu gradaciju Mobil 1 ™ ulja

Marketing materijal


Da bismo podržali način na koji promovišete garanciju motora Mobil 1 ™ za vaše klijente, napravili smo smernice za online i marketinške usluge. Smernice će vam pomoći u vašoj implementaciji.

• E-mail dobrodošlice 
  Personalizujte e-mail. Dodajte svoj logotip, kontakt podatke i detalje garancije pre prosleđivanja e-mail-a kupcu

• Website baneri
  Uključite baner na početnoj stranici i linijski baner kako bi se podigla svest o ponudi na vašoj veb stranici

• Predstavnici prodaje
  Kratko uputstvo predstavnicima prodaje o Mobill 1 garanciji motora 

Marketing materijal


• Garancijski sertifikat
  Personalizujte – dodajte svoj logotip i detalje za kontakt i prosledite
  korisnicima garancije. Ovo takođe uključuje dnevnik obnove

• Osveživač za automobile
  Mobil 1 osveživač za automobile sa logom Mobil 1™ garancija motora

• FAQ
  Obučite svoje predstavnike prodaje kako bi mogli da odgovore na
  najčešće postavljena pitanja u vezi sa garancijom

Pogledajte primere dokumentacije garancije

Kliknite ovde da vas kontaktiramo i uvrstimo u plan poseta

Mobirise