Koja je razlika između mineralnih, polusintetičkih i sintetičkih ulja?

Mineralna motorna ulja dobijaju se od konvencionalnih mineralnih baznih ulja, dobijenih destilacijom i dodatnim prečišćavanjem sirove nafte i aditiva. Mineralno ulje ima interval zamene na svakih 3.000 do 5.000 km posle čega počinje da gubi svoje performanse.

Polusintetička motorna ulja prave se od mešavine mineralnih i sintetičkih baznih ulja, uz odgovarajući dodatak aditiva. Sastav aditiva sličan je mineralnim motornim uljima, zbog čega su polusintetička motorna ulja, po kvalitetu, bliža mineralnim motornim uljima.

Sintetička motorna ulja su ulja koja se prave od sintetičkih baznih ulja i dodatih aditiva. Usled bolje termičke i oksidativne otpornosti, sintetička motorna ulja traju duže. Ova ulja pružaju poboljšanu zaštitu motora, naročito od habanja i korozije, a doprinose i njegovoj čistoći, budući da praktično ne stvaraju nikakav talog. Osnovno pravilo jeste da se za nova vozila najpre preporučuju sintetička ulja, koja su u gradacijama od 0W-30 do 15W-40. Ova ulja imaju najmanju gustinu i najbolja su za performanse automobila i samog motora. Ulja ovih gradacija se najčešće koriste do 100.000 pređenih kilometara.

Copyright © 2020 Plattner
|
Website Terms & Conditions
closearrow-circle-o-downbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram