PLATTNER
AUTORIZOVANI MOBIL™ DISTRIBUTER
Saznajte više
MOBIL™ REŠENJA
ZA PROIZVODNJU HRANE, PIĆA I RASHLADNE MAŠINE
Zaštitite vašeg potrošača i vaše poslovanje pomoću naših NSF H1 registrovanih maziva 

OSIGURAJTE NAJVEĆI NIVO KVALITETA HRANE

Industrija prerade hrane i pića suočena je sa jedinstvenim izazovima. Ne samo da morate težiti ka maksimalnoj produktivnosti, već se morate zaštititi i od mogućnosti zagađenja hrane mazivima i uljima.
PLATTNER vam nudi Mobil™ registrovana maziva (NSF H1) namenjena za rashladne sisteme kao i slučajni kontakt sa hranom. Podržana sa više od 100 godina stručnosti u industriji, nova Mobil SHC Cibus™ serija maziva, koja uključuje kompresorska, hidraulična i reduktorska ulja, zajedno sa Mobilgrease™ FM serijom i Mobil SHC™ Polyrex serijom masti, dizajnirana su da pokriju širok opseg primene i pokažu izvanrednost i u ekstremnim uslovima rada.
Mobil SHC™ Cibus serije su takođe pogodne za upotrebu u Halal i Kosher (Parve) pripremi hrane.
Temeljno testirana pre komercijalizacije, Mobil™ industrijska maziva podržana su mnogobrojnim odobrenjima proizvođača ali i iskustvom na terenu.

KREIRANO ZA EKSTREME

Pored naših naprednih Mobil™ industrijskih proizvoda, nudimo i široku paletu savetodavnih usluga rukovanja istim. Dajemo savete o upravljanju procesom podmazivanja i nadgledanju stanja, zamene ulja i obuke na licu mesta, naše usluge su tu da umanje rizik od kontaminacije i obezbede duži vek rada vaše opreme.
Kontaktirajte nas i otkrijte više o tome kako naša rešenja za podmazivanje mašina za proizvodnju hrane mogu doprineti vašem poslovanju.
Kontaktirajte nas
Copyright © 2020 Plattner
|
Website Terms & Conditions
closearrow-circle-o-downbars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram