Mobil TM
Kontakt

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 za motore na bio gas i druge agresivne gasove

14.05.2019

Uz adekvatan izbor ulja svaka mašina radiće efikasnije, jeftinije i sa manje zastoja, a uz izuzetno duge intervale zamene. ExxonMobil svakom postrojenju ili mašini nudi najbolje što petrohemijska industrija može da ponudi. Među brojnim proizvodima za primenu u industriji nalazi se Mobil Pegasus 605 Ultra 40, motorno ulje za motore koji kao gorivo koriste gasove koji nastaju na deponiji ili iz bio-mase. Mobil Pegasus 605 Ultra 40 je namenski formulisan da vrhunski podmazuje četvorotaktne motore sa srednjim i velikim brojem obrtaja koje koriste ove dve vrste gasa dobijene iz prirodnog procesa fermentacije. 
Ovaj izuzetni proizvod omogućuje:
-    Veoma dug životni vek ulja između zamena koji može biti i preko 2.000 radnih sati uz kontrolu svih parametara i stanja ulja
-    Umanjenje i kontrolu habanja, i stvaranja lakova na zidovima cilindra
-    Unapređene performanse i trajnost svećica 
Karakteristike i prednosti
Izuzetna oksidaciona stabilnost, otpornost na nitraciju kao i termička stabilnost, omogućavaju produžen životni vek motora, održava motore čistim, smanjuje troškove zamene filtera i stvaranje taloga. Odlična svojstva zaštite od habanja smanjuju trošenje svih komponenta i sklopova motora, stvaranja tragova na zidovima cilindara i pucanje cilindarskih košuljica kod motora koji rade na velikim opterećenjima. Izuzetna sposobnost rastvaranja detergenata čuva kompresioni prostor  cilindara i sistem razvođenja ventila, a čisteći motor obezbeđuje duži radni vek. Optimizovani TBN (totalni bazni broj) i rezerva kiselosti čuvaju sedišta ventila i svećice i smanjuju gubitak snage zbog detonantnog sagorevanja. 
Primena
-    U motorima koji koriste goriva sa korozivnim sastojcima kao što su deponijski ili bio gas 
-    Gasnim motorima koji koriste goriva sa umerenim nivoom vodonik-sulfida (H2S)
-    Četvorotaktnim motorima sa svećicama sa srednjim i visokim brojevima obrtaja, koji imaju katalitičke konvertore i imaju potrebu za uljima sa niskim procentom pepela
-    Četvorotaktne motore sa svećicama i veoma niskom potrošnjom motornog ulja
-    Kompresorima na prirodni gas koji sadrži sumporna ili hlorna jedinjenja
Mobil Pegasus 605 Ultra 40 zadovoljava ili prevazilazi specifikacije proizvođača:
CATERPILLAR
Mobil Pegasus 605 Ultra 40 ima sledeća proizvođačka odobrenja: 
GE Waukesha Engine Landfill Gas Applications
MWM GmbH TR 0199-99-2105
GE JENBACHER TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Series 2 & 3)
GE JENBACHER TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Series 4A, 4B & 4C)
GE JENBACHER TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Series 6 up to version E)
GE JENBACHER TI 1000-1109  (Class C fuel gas, Series 2 & 3)
GE JENBACHER T 1000-1109  (Class C fuel gas, Series 4A & 4B)
GE JENBACHER TI 1000-1109  (Class C fuel gas, Series 6 up to version E)
GE JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (catalyst) approved)
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines ( CG132, CG170, CG260)
MAN M 3271-4
 

 

B2B Online E-Order

Bussines to Consumer

Odaberi ulje

Product Data Sheet

Safety Data Sheet