Mobil TM
Kontakt

Pravim izborom do 17.000 evra uštede u preradi plastike

08.03.2019

Industrijski sektor prerade plastike izuzetno je konkurentan. Kvalitet proizvoda i rokovi isporuke su na prvom mestu kada se radi o zadovoljstvu klijenta, a svaka ušteda koja se može ostvariti doprinosi boljem poslovnom bilansu. Pri tom, tehnologija prerade plastike karakteristična je po velikoj potrošnji električne energije.
Kotronis Plastics, proizvodi pakovanja za industriju hrane od polipropilena. U svom mašinskom parku ima 40 Sumitomo Demag mašina za brizganu plastiku, a distributeru za ExxonMobil proizvode u Grčkoj obratio se sa pitanjem da li postoji način da se dođe do uštede u proizvodnom procesu, koji neće uticati na produktivnost mašina i celog pogona.
Inženjeri primene maziva prepoznali su situaciju u kojoj Kotronis Plastics očekuje smanjenje potrošnje električne energije, produženje intervala zamene ulja i smanjenje uticaja na zagađenje okoline, kroz manje starog ulja i troškove njegovog odlaganja. 
Organizacija ovog proizvodnog pogona omogućila je idealne uslove za proveru performansi. U dve identične DEMAG El-Exis SP 250 mašine za brizganje plastike korišćeno je različito ulje. Jedna mašina je radila sa Mobil DTE 10 Excel™ 68, dok je druga mašina koristila ulje konkurentskog proizvođača. Ovaj uporedni test pokazao je da je mašina sa Mobil DTE 10 Excel™ 68 imala veću brzinu radnog ciklusa, 2.23% manju potrošnju električne energije, i produženi interval zamene ulja za čitavih 20.000 radnih sati. Kada se ova dokazana ušteda primeni na svih 40 mašina u pogonu, Kotronis Plastics je u prilici da izborom Mobil DTE 10 Excel™ 68 ostvari godišnju uštedu od 17.000 evra.
Ova provera Mobil DTE 10 Excel™ 68 dokazala je da su ulja Mobil DTE 10 Excel™ serije formulisana tako da zadovoljavaju potrebe savremenih mašina za brizganje plastike, čiji hidraulični sistemi rade pod visokim pritiscima. Time što kompletan sistem održavaju čistim i povećanjem efikasnosti hidrauličkog pritiska za 6% povećavaju produktivnost i smanjuju potrošnju energije.  
 

 

B2B Online E-Order

Bussines to Consumer

Odaberi ulje

Product Data Sheet

Safety Data Sheet