Mobil TM
Kontakt

Dokaz performansi u eksploataciji za Mobil Gargoyle Arctic

05.02.2019

Proizvodi se najbolje sami dokazuju u eksploataciji, naročito kada korisnik ima konstantan problem sa proizvodom sličnog tipa. Ovom prilikom situacija i rešenje problema vode nas u Rusiju. Naime, fabrika sladoleda u Rusiji imala je konstantan problem sa kompresorom rashladnog uređaja, u kojem je korišćeno ulje lokalne proizvodnje. Najveći problem i nezadovoljstvo korisnika odnosilo se na činjenicu da se kompresorsko ulje, na niskim temperaturama, nije odvajalo od rashladnog medijuma u povratnim vodovima, što je izazivalo usporen protok sa povećanim pritiscima. Kao posledicu loše cirkulacije, proizvođač sladoleda je često morao da dopunjava sistem novim uljem, čak do 66 litara mesečno za sistem kapaciteta od 400 litara.

Rešenje
Inženjeri ExxonMobila su kompaniji predložili prelazak na sintetičko ulje Mobil Gargoyle Arctic SHCTM NH 68. Ovaj proizvod posebno je projektovan za kompresorske rashladne sisteme sa amonijakom, formulisano tehnologijom sintetičkog baznog ulja bez voska, sa izvanrednom stabilnošću i dugim radnim vekom pod najtežim uslovima eksploatacije.  Mobil Gargoyle Arctic SHCTM NH 68 ima odličnu otpornost na stvaranje taloga i naslaga, a njegova solventnost obezbeđuje i sposobnost čišćenja prilikom prelaska sa mineralnog na sintetičko ulje. Sposobnost čišćenja redukuje začepljenja ventila i filtera, i dozvoljava niže temperature isparivača.
Uticaj
Niska mešljivost  Mobil Gargoyle Arctic SHCTM NH 68 sintetičkog ulja unapredila je izdvajanje ulja u povratnim vodovima, što je za uzvrat radikalno smanjilo potrebu za čestim dolivanjem ulja. Pored prelaska na novo sintetičko ulje, ruska kompanija za proizvodnju sladoleda je počela da koristi i analizu ulja, kako bi nadgledala stanje ulja i odredila optimalne intervale zamene. Ova dva koraka zajedno, dovela su do smanjenja potrošnje ulja, produžila intervale zamene ulja i povećala operativnu i komercijalnu efikasnost sistema i proizvodnje, što je kompanija dokazala i propratnom dokumentacijom.  


 

 

B2B Online E-Order

Bussines to Consumer

Odaberi ulje

Product Data Sheet

Safety Data Sheet