Mobil TM
Kontakt

Koristi sintetičkih maziva u industrijskim mašinama

Mobil SHC vs. Mineralna ulja Mobil SHC mazivaMobil SHC nude prednosti kojima mineralna ulja jednostavno ne mogu da pariraju. Pod teškim eksploatacionim uslovima, kao što su visoke temperature, visoki pritisci i opterećenja, cesta zaustavljanja i pokretanja opreme, široki radni opsezi temperatura, Mobil SHC maziva postaju još važnija kako bi pomogla da se osigura pouzdan rad reduktora, kompresora, lezajeva itd.

Na primer, gornji radni limit za Mobil SHC maziva je znatno viši nego maksimalna radna temperatura za visoko kvalitetna mineralna ulja. Uz odličnu termičku stabilnost i otpornost prema oksidaciji, stvaranje naslaga se može smanjiti dok se period zamene ulja produžava.

Mobil SHC maziva su takođe učinkovita kada rade u niskim temperaturama, dok mineralna ulja više imaju tendenciju da se zgusnu. Mobil SHC poseduje veći indeks viskoznosti što mu omogućava da teče pod nižim temperaturama, uzgred pružajući veću debljinu podmazujućeg filma što omogućava bolju zaštitu svih elemenata mašine u ekstremnim temperaturama.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sve ove osobine Mobil SHC maziva doprinose jos jednoj potencionalnoj uštedi, uštedi u energiji. Sintetička maziva obezbeđuju deblji sloj podmazivajućeg filma na radnoj temperaturi u odnosu na mineralna maziva i na ovaj način smanjuju nivo metal na metal kontakta i samim tim gubitaka energije. Takođe, energija se gubi unutrašnjim otporom dok se mehanički delovi probijaju kroz ulje. Sintetička maziva su niže viskoznosti u odnosu na mineralna ulja iste ISO VG gradacije, što smanjuje unutrašnje trenje i smanjuje energetske gubitke. Konačno, obzirom da Mobil SHC maziva imaju niži koeficijent trenja, ponašaju se bolje pod visokim pritiskom.

Mobil SHC maziva mogu da pomognu da se poboljša proizvodnja, pouzdanost opreme i samim tim utiču na potencialno povećanje produktivnosti.

 

B2B Online E-Order

Bussines to Consumer

Pronadji odgovarajuće ulje za industiju

Product Data Sheet

Safety Data Sheet